Hotline:1-800-253-7410

Việt Nam tụt hạng môi trường kinh doanh

Việt Nam đã tụt 6 bậc trong bản khảo sát thường niên của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh năm 2015, từ vị trí 72 xuống 78.

Một số lĩnh vực mà Việt Nam bị tụt hạng gồm khởi nghiệp (tụt 5 hạng), vay vốn (tụt 6 hạng), bảo vệ các nhà đầu tư thiểu số (tụt 2 hạng), nộp thuế (tụt 2 hạng), giao thương xuyên biên giới (tụt 2 hạng).

Các nhà đầu tư và môi giới tại trung tâm Giao dịch chứng khoán ở Hà Nội.

Có hai tiêu chí mà Việt Nam tăng 1 hạng đó là xin giấy phép xây dựng và đăng ký tài sản.

Thông cáo báo chí của World Bank có đoạn: “Việt Nam đã cải thiện hệ thống thông tin tín dụng quốc gia bằng cách thiết lập một cơ quan thông tin tín dụng mới. Đồng thời, Việt Nam đã giúp các công ty giảm bớt chi phí thuế bằng cách giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp”. Xem thêm.