Hotline:1-800-253-7410

Truy cập Google bị gián đoạn ở Việt Nam

Công ty Google cho biết truy cập vào website của Google ở Việt Nam đã bị gián đoạn trong một thời gian ngắn hôm thứ Hai với việc một số người dùng bị chuyển hướng tới một website dường như để bán dịch vụ được sử dụng cho những cuộc tấn công mạng.

Một phát ngôn viên của Google cho biết một số người gặp vấn đề trong việc kết nối website google.com.vn, hoặc bị chuyển hướng, dẫn đến một website khác trong một khoảng thời gian ngắn hôm thứ Hai.

Phát ngôn viên này cho biết đã liên lạc với tổ chức chịu trách nhiệm quản lý tên miền này và vấn đề sẽ được giải quyết.

Phát ngôn viên nhấn mạnh rằng những dịch vụ của Google, như Gmail, không bị tổn hại. Người dùng ở Việt Nam báo cáo sự gián đoạn dịch vụ kéo dài vài giờ.

Xem thêm.