Hotline:1-800-253-7410

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Việt Nam, đi thăm ‘Vĩ tuyến 17’

Trong chuyến đi thăm và làm việc 3 ngày tại Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rose Gottemoeller hôm thứ hai đã đi thăm thực địa, gặp các đội rà phá bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại tại tỉnh Quảng Trị.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng Thứ trưởng Gottemoeller đặc trách vấn đề An ninh quốc tế và Kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cùng với đội ra phá bom mìn “tận tay kích nổ một số bom mìn” trong chuyến đi thăm thực địa tại thôn Tràng Sòi, xã Triệu Ái, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị –  nơi thường được gọi là “Vĩ tuyến 17” trong cuộc Chiến tranh Việt Nam.

Công việc rà phá bom mìn ở Quảng Trị, nơi từng hứng chịu nhiều bom đạn khốc liệt nhất trong cuộc chiến, và những nơi khác ở Việt Nam là công việc hậu chiến tranh kéo dài lâu nhất. Sau 40 năm kể từ khi cuộc chiến kết thúc, số bom mìn, vật liệu nổ sót lại đã được rà phá nhiều nhưng vẫn chưa sạch sẽ hoàn toàn.

Xem thêm.