Hotline:1-800-253-7410

Thế giới qua ảnh

Ông Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE kiêm nhà lãnh đạo của Dubai (giữa), tham gia lễ công bố Phi vụ Sao hỏa của UAE tại Dubai.

Những thanh niên ngồi trên cây tại một cánh đồng ở Karachi, Pakistan.

Người dân đi qua khu vườn ở Cung Changgyeonggung tại Seoul.

Xem thêm.