Hotline:1-800-253-7410

Quốc hội Campuchia thông qua luật bầu cử gây nhiều tranh cãi

Quốc hội Campuchia đã thông qua 2 bộ luật bầu cử gây nhiều tranh cãi tiếp theo nhiều tháng thương thuyết giữa đảng cầm quyền và phe đối lập. Thông tín viên VOA Robert Carmichael tường trình từ Phnom Penh.

Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia đối lập ca ngợi hai bộ luật là một kết quả thành công của nhiều tháng thương nghị thường là căng thẳng, tiếp theo cuộc tổng tuyển cử năm 2013, mà phe đối lập suýt thắng và cho là đầy gian lận.

Lãnh tụ đối lập Sam Rainsy nói hai bên không hài lòng 100%, nhưng “đã có những nhượng bộ để đạt được thành quả cho cả hai đảng.”

Những người khác ít lạc quan hơn.

Hồi đầu tuần, tổ chức Human Rights Watch đã cảnh báo rằng những luật lệ này sẽ hạn chế quyền tự do phát biểu và hội họp, và có thể gây phương hại cho nền dân chủ của Campuchia.

Các tổ chức xã hội dân sự cũng đưa ra những lời chỉ trích tương tự.

Chủ tịch nhóm nghiên cứu độc lập Future Forum, ông Ou Virak, nói Luật về việc Bầu cử các Đại biểu Quốc Hội rườm rà, mơ hồ và đầy những điều khoản có thể bị lạm dụng.

Xem thêm.