Hotline:1-800-253-7410

Thế giới qua ảnh ngày 22 tháng 12, 2014

Những thành viên của dàn hợp xướng Nhà thờ St. Paul diễn tập trong nhà thờ ở London chuẩn bị cho những ngày bận rộn nhất của năm.

Đèn trang trí mắc trên cây để đón mừng Giáng Sinh và năm mới sắp tới tại Vườn Thần Tĩnh ở Gapyeong, Hàn Quốc.

Mặt trời phát ra những đợt bùng lóe ánh sáng, được chụp lại qua kính thiên văn của NASA vào ngày 19 tháng 12, 2014.

Xem thêm.