Hotline:1-800-253-7410

Giám đốc tự cắt lương, trả cho nhân viên tối thiểu 70.000 đôla một năm

Người sáng lập của một công ty thanh toán thẻ tín dụng tại thành phố Seattle ở miền tây của Mỹ đã quyết định tự cắt lương của mình một khoản rất lớn để cho mỗi một nhân viên của ông một khoản tăng lương lớn.

Dan Price, chủ sở hữu công ty Gravity Payments, nói với nhân viên của ông trong tuần này rằng ông sẽ cắt giảm lương 1 triệu đôla hàng năm của ông xuống còn 70,000 đôla. Ông sẽ dùng số tiền đó và lợi nhuận của công ty để mỗi một nhân viên sẽ có được mức lương cơ bản là 70,000 đôla, dần dần áp dụng trong vòng ba năm.

Ông nói rằng chi phí sinh hoạt đang tăng nhanh ở Seattle và mức lương cũng phải tăng theo. Công ty hiện trả mức lương trung bình là 48,000 đôla một năm cho 120 nhân viên của mình. Bảy mươi nhân viên sẽ được tăng lương theo kế hoạch này và 30 người sẽ được tăng lương gấp đôi.

Xem thêm.