Hotline:714-783-3935

Dịch vụ Directv Thương Mại

Vina SatelliteDirect cho thương mại là dịch vụ DirectTV giành riêng cho các cơ sở thương mại như tiệm Nail, cho Hair Salon, nhà hàng, quán coffe…Việc lắp đặt dịch vụ DirectTV sẽ làm gia tăng giá trị phục vụ cho các cơ sở thương mại góp phần tăng lợi nhuận nhanh nhất. Rất nhiều người đã lắp đặt dịch vụ DirectTV của Vina Satellite và đã thành công. Còn bạn thì sao???
Tiet-Kiem-Tron-Goi-Business-Banner     DTV for Business logo

Dịch vụ DirectTV thương mại phù hợp với

  • tiệm nail, hair salon, nhà hàng, barber shop, auto repair shop, v.v.v.
  • Gắn Directv cho cơ sở thương mãi la cách tănng lợi nhuận nhanh nhất, và rẻ nhất.
  • Gọi chúng tôi hôm nay: 1800-253-7410 để tạo nên sự khác biệt cho cơ sở kinh doanh của bạn và nhận được sự ưu đãi từ Vina Satellite