Hotline:1-800-253-7410

Cuộc thi sáng kiến chống buôn lậu dã sinh

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã mở một cuộc thi để tìm ra các giải pháp sáng tạo về khoa học và kỹ thuật nhằm chống lại việc mua bán lậu dã sinh. Thông tín viên VOA Steve Herman tường trình từ Bangkok.

USAID đề xuất một giải thưởng lớn tới 500.000 đôla cho các sáng kiến của công chúng nhằm ngăn chặn việc tàn sát dã sinh.

Những người dự thi phải giải quyết ít nhất một trong 4 vấn đề mà các giải pháp sáng tạo về khoa học kỹ thuật có thể đem lại tác động tức thời.

Giám đốc phái bộ USAID tại châu Á, ông Michael Yates cho biết 4 lãnh vực quan tâm là: phát hiện các tuyến trung chuyển, tăng cường bằng chứng tội phạm, giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ và giải quyết tình trạng tham nhũng.

“Tất cả đều có liên hệ qua lại với nhau. Và sẽ cần phải có hành động phối hợp trong mỗi một lãnh vực để thực sự giải quyết vấn đề này. Và đây là một điều cần phải giải quyết một cách cấp thiết. Các xu hướng cũng gây quan ngại to lớn có liên quan đến việc gia tăng săn bắt lậu.”

Theo ông Yates, đạt được các giải pháp cần phải có sự tham gia của tất cả mọi người trong xã hội.

“Đó không phải là loại vấn đề các chính phủ có thể tự mình giải quyết. Và chúng tôi trông đợi nhận được các đơn dự thi từ nhiều thành phần sáng tạo để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách thức chúng ta có thể – cùng hợp tác với nhau – giải quyết một cách hữu hiệu hơn mỗi một khía cạnh của công cuộc buôn bán dã sinh phi pháp.”

Xem thêm.